Soderback AB

Landscaping Supplies

Innovativa produkter för landskapsarkitektur och byggen av vägar. 

Våra produkter

Soderback AB är ett konsultbolag som fokuserar på funktionella väl armerade och dränerade markytor med gräs eller grus. Vi representerar Ritter Landscaping som tillverkar kvalitetsprodukter av återvunnen HDPE-plast för att skona vår miljö.

Grass pavers

ProGrass

Gör det möjligt att gå och köra på anlagda grönområden. Den hexagonala cellstrukturen förhindrar kompaktering av grästorven, samtidigt som de öppna cellerna bidrar till att gräsytan uppfattas som enhetlig. Den beprövade tekniken säkerställer bra resultat vid anläggning av gräsytor med underliggande grässkyddsplattor.

Ta reda på mer

Grass pavers XXL

MultiFlixx

Multifunktionell underlagsplatta i XXL-format med ett speciellt anslutningssystem som inte enbart
möjliggör temporär användning i olika situationer, utan även användning som erosionsskydd samt som stabilisator av frånflöden från sjöar och floder. De  stora plattorna går snabbt och effektivt att lägga. Eftersom plattorna tillverkas i miljöneutralt material tillåts användning även i känsliga naturområden.

Ta reda på mer

Gravel stabiliser

GravelGrid

Vattengenomsläpplig underlagsplatta med hög bärförmåga. Speciellt framtagen för att möta den ökande efterfrågan på singelbelagda nyttoytor och används som underlag i anläggning av dessa. 

Ta reda på mer

Riding yard and paddock protection

EquiTerr

Professionellt system för förankring av underlag i paddockar och andra ridytor. Bra ridunderlag, oberoende av rådande väderförhållanden, skapas knappast av en slump, utan kräver både kunskap, bra förarbete och förstklassiga komponenter. Underlagsplattan används för att få en stabil grund att rida på och fungerar utmärkt som förankring av underlag, oavsett disciplin..

Ta reda på mer

Road shoulder stabilization

RoadEdgePave

För fixering och underhåll av vägrenar. Plattan är trots sin låga vikt både kraftfull och robust och går snabbt att lägga. Ökad biltrafik och tung trafik ökar kostnaderna för vägunderhåll och därmed även belastningen på de offentliga finanserna. Mot denna bakgrund har RoadEdgePave utvecklats, som bidrar till ett mer kostnadseffektivt alternativ för underhåll av den så ofta problematiska vägrenen. 

Ta reda på mer

Ditch stabilization

ProGrassFlex

Ett modulärt underlagssystem för dräneringsdiken. Öppna dräneringsdiken, särskilt sluttande, är ofta utsatta för kraftig erosion. Materialflykt och okontrollerad underminering orsakar problem. I känsliga områden som dessa bidrar ProGrassFlex till ett effektivt erosionsskydd.

Ta reda på mer

Roof greening panel

WastoDrain

Lagring och kontrollerad bortledning av dagvatten. Vid anläggning av s.k. intensiva gröna tak är WastoDrain ett utmärkt alternativ. Takelementen kan lagra stora volymer vatten, det har utmärkta dräneringsegenskaper och hög permeabilitet, vilket skapar bästa möjliga förutsättningar för permanent gröna tak. Genom att använda WastoDrain på gröna tak förbättras dessutom mikroklimatet. 

Ta reda på mer

Percolation system

SysDrain

Flexibelt schaktsystemet för regnvatteninfiltration. Om utrymmet är begränsat och man ändå vill anlägga regnvatteninfiltration, krävs lätta produkter som går snabbt att installera. SysDrain levereras förpackad i kartong och kan anpassas och integreras med varandra utifrån gällande krav och förutsättningar. 

Ta reda på mer

Kontakta oss

Spinnerivägen 1,  44850  Tollered

+46 706 12 12 95

leif@soderback.se

Leif Söderbäck

Managing Director

Jennie Söderbäck

Art Director