Med lastramp och låglastad trailer transporteras loket enkelt på väg.


 

Vanliga kopplingsanordningar


   

Enkel att manövrera både innifrån hytten eller utifrån med fjärrkontroll.