The Railroad factorys monter på InnoTrans mässan i BERLIN:

 

  Monter nr O424 / FGSUED

 

2016-09-20 till 2016-09-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intresset var stort för årets Innotrans mässa i Berlin. The RailRoad factory visade upp sin B-track

modell B-24.